Subheadline

与 Alias 产品经理面对面
精彩回放

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

Image courtesy of lorem ipsum

Asset caption

填写表单,观看回放,重获竞争新动力。

“与 Alias 产品经理面对面”携手欧特克 Alias 产品经理 Philip Botley 先生,针对最新的 Alias 2023.1 中的功能提升所包含的加速曲面、特征设计等全新的 A 级曲面工具展开了全面讲解,并首次揭晓了Alias 未来发展中机器学习和新 UI 的项目计划。

重温精彩内容,在专业的讲解中探索提质增速的硬核新功能,先人一步,重获竞争新动力。

Image courtesy of lorem ipsum

Asset caption

演讲嘉宾:Philip Botley

Philip作为Alias产品经理,精通Alias的一切,参与设计和管理数字表面类处理软件已超过 25 年。工作之余,他经常往返居住于英国、多伦多和汉诺威几个城市之间。

Image courtesy of lorem ipsum

填写表单,与我们共同在探索中获得高质量设计竞争新优势!

wp-form-before: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt. 

wp-form-after: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.