Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

复杂形状检测

通过检测复杂的零部件、部件和工具,确保质量达标并符合规格。分析三维曲面、横截面、修剪边和几何体。

借助自动生成的报告简化同事与客户之间的沟通,使检测结果一目了然。