AutoCAD 2022 “新” 而易见
精彩回顾

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

Image courtesy of lorem ipsum

精彩课程回顾

 • AutoCAD 2022 新功能抢先看

  陈 昱 欧特克公司
  高级软件质量工程师兼产品负责人  
  李 剑  欧特克公司 资深软件测试工程师

  详解全新 AutoCAD 2022 对用户效率,便捷访问,相互合作等方面的提升,详细演示最新功能对工作流程的改善。

 • AutoCAD for Mac 2022 简体中文版来啦!

  柴立峰 欧特克公司 资深软件测试工程师

  全面介绍 AutoCAD for Mac 2022 所涵盖的高效工具、协同设计等最新功能,从而助力设计师提升工作效率。

 • Map 3D 工具组合新功能介绍

  朱静燕 欧特克公司 资深软件测试工程师

  利用 Map 3D 工具组合新功能,详解如何通过 Autodesk Connector for ArcGIS 实现 Map 3D 与 ArcGIS Online 无缝数据交互。

 • Plant 3D  工具组合新功能实操演示

  吴 卉 欧特克公司 资深软件测试工程师

  详解 Plant 3D 工具组合所涵盖的项目比较、同步项目设置、管道正交图位置偏移,管道轴测图标注改进等增强功能。

 • AutoCAD  设计自动化创新价值简介

  梁晓冬  欧特克公司 开发技术全球资深顾问

  详解从设计到制造,如何利用 AutoCAD 设计自动化的创新手段,更精准地满足客户的需求,有效控制成本,并实现生产计划的合理性。

 • 从绿色到健康,建筑性能模拟技术应用解析

  李尚达 北京绿建软件股份有限公司 技术部经理

  以性能模拟技术在绿色健康建筑设计中的应用,从建筑的风、光、热、声环境入手,分享基于 AutoCAD 平台的模拟技术最新进展及应用实例。

 • 如何让 AutoCAD 更细粒度的打通 ERP 与 PLM,实现零部件库存精准管控

  母莉君 天河智造(北京)科技股份有限公司 大客户部实施经理

  通过用户实例,讲解 PCCAD 的 P3DM 项目管理模块,如何打通与 ERP、PLM 的集成通道,助力制造企业实现信息化系统的互联互通。

 • 互动问答

  李   剑 欧特克公司 资深软件测试工程师
  柴立峰 欧特克公司 资深软件测试工程师
  梁晓冬 欧特克公司 开发技术全球资深
  顾问
  母莉君 天河智造(北京)科技股份有限公司 大客户部实施经理