Asset 12 Asset 10 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

改进的导线功能

将图形和项目排序特性应用于接线路径以及标记和导线编号顺序。此设置为有多个元件的导线网络提供了默认的接线路径。